Strona radcy prawnego Piotra Pomianowskiego

Kancelaria radcy prawnego Piotra Pomianowskiego

W mojej kancelarii indywidualnie wykonuję zawód radcy prawnego, tj. prowadzę sprawy sądowe osób fizycznych i osób prawnych, a także stałą obsługę prawną podmiotów gospodarczych. Konsultuję projekty umów, akty założycielskie i statuty osób prawnych, testamenty, umowy majątkowe małżeńskie (intercyzy), formularze rejestrowe i sporządzam opinie prawne.

Szczególnie specjalizuję się w sprawach związanych z prawem do informacji uregulowanym w ustawie o dostępie do informacji publicznej oraz w postępowaniach dyscyplinarnych.

Działanie kancelarii oparte jest na mojej osobistej pracy, nie ma zatem możliwości, że zlecenie którego się podjąłem, w rzeczywistości będzie realizowane przez osoby trzecie (co nie wyklucza rzecz jasna możliwości ustanowienia substytuta na rozprawę sądową).